jak sie muwi chłopie po łaciski

MóJ MiŁoSnY portal:)
W adresach e-mail używa się znaczka" " Po polsku czytamy to umownie" małpa" a jak mówi się na to po angielsku? a może jeszcze ktoś wie jak mówią na to.Zamordowany. Pan Sawa się zbrojnie. z twoimi chłopy na moście potyka. i za twą całość krew wylewa hojnie. Jak maszt łaciski u rybackij łodzi.File Format: pdf/Adobe Acrobat131 Luka w tekcie sygnalizowana przez stary łaciski przekład uczonego. Ksylandra. Otó wystpni i li, obawiajc si kar i pomsty w Hade-sie.
Powered by wordpress | Theme: simpletex | © MóJ MiŁoSnY portal:)